Изследвания на действието на флавона в бамбуковите листа против переоксидацията на липидите

  • 0

Изследвания на действието на флавона в бамбуковите листа против переоксидацията на липидите

Категория : БАМБУК НА ЗДРАВЕТО

С промяната на начина на живот и с влошаването на състоянието на замърсената околна среда бремето на окисляването върху човешкото тяло става все по – тежко. Свободните оксирадикали, образуващи се под въздействието на външни фактори, като радиация, торове, химически добавки, алкохол и тютюнопушене се наричат външни оксирадикали. При това, при нормален метаболизъм 2% от кислорода, вдишван от въздуха, се превръщат в активен кислород с много активни химически свойства. В този случай говорим за вътрешни оксирадикали. Химическата природа на свободните оксирадикали е много активна и агресивна. Тя атакува биомакромолекулите, такива като ненаситените мастни киселини на мембраните на клетките, като причинява сериозна вреда на функционирането на тези клетки. Ако подложените на пероксидация липиди остават в клетките, те ще нанесат вреда на мембраните на тези клетки, което влияе отрицателно на храненето и на изчистването при отделяне.

Ако в кръвта се намират твърде много пероксидирани липиди, се появява атеросклероза. В противен случай кожата губи своята природна еластичност, появяват се бръчки и петна поради намаления метаболизъм на кожата, а също на мастните и на потните жлези. В съответствие с изследванията флавонът в бамбуковите листа притежава функции, които предотвратяват пероксидацията на липидите в следните три аспекта:

  1. Флавонът в бамбуковите листа проявява относително положителен ефект против пероксидацията на липидите, предизвикана от водороден антипероксид.

Водородният прекис може да бъде образуван по време на метаболитния процес на супероксидните, свободни от аниони радикали. Може да бъде образуван също от окисляването и възстановяването на фагоцитите. Свободните радикали на водородния прекис могат да достигнат до всяка част на тялото през клетъчните мембрани, с което се увеличава увредената област. Изследванията са показали, че флавонът в бамбуковите листа има устойчив ефект против системата на пероксидация на липидите, стимулирана от водородния прекис. Даденият ефект е в позитивно съотношение с дозирането на флавона в бамбуковите листа.

  1. Флавонът в бамбуковите листа има положителен ефект против пероксидацията на LDL.

Изследванията са показали, че флавонът в бамбуковите листа притежава определено защитен ефект в модела на окисляването на LDL на човека, стимулиран от медните йони, и този ефект обикновено зависи от дозирането. Разтвор на меден хлорид с определена плътност е необходим за провеждането на експеримент за стимулиране на окислителната реакция на LDL (липопротеини с ниска плътност), защото наличието на Cu2+ може да ускори образуването на флуоресценция, да доведе до възникване на голямо количество спрегнати двойни връзки и да увеличи мобилността на желатиновата електрофореза. Флавонът в бамбуковите листа може да контролира формирането на флуоресценцията и на спрегнатите двойни връзки, да намали мобилността на желатиновата електрофореза, а също така да контролира пероксидацията на липидите.

  1. Флавонът в бамбуковите листа има положителен ефект при повишаване на активността на GSH и СОД.

Супероксиддисмутазата (СОД) може да отстрани активните супероксидни, свободни от аниони радикали, обаче образуваният в резултат на това водороден прекис (H2O2) все още е вреден за тялото, на което е необходима глутатионова пероксидаза (GSH) за разлагането на водородния прекис до безопасните вода (H2O) и кислород (O). Освен това, GSH представлява ферментосъдържащ селен, който също може да премахне хидроксидния радикал. Неговата важна роля се съдържа в мощната функция за борба с окисляването – 50 – 500 пъти по – ефективна от витамин Е.

Китайска държавна корпорация „Нова ера“

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?