За нас

NEW ERA HEALTH INDUSTRY GROUP. CO. LTD

China Energy Conservation и Environment Protection Group е единственото по рода си държавно предприятие, което се е ангажирало с намаляването на емисиите в Китай и запазването на околната среда. Компанията се е фокусирала върху опазването на енергията, защита на инфраструктурата на околната среда, намаляването на емисиите в индустриалните зони. Това е най-голямата, най-отличителната и най-конкурентната инвестиционна компания в индустрията, както и интегриран доставчик на услуги.

China New Era Group Corporation ( CNEGC ) е основана през 1980 година като военно правителствено предприятие.  China Energy Conservation и Environment Protection Group са създадени съвместно от China New Era Group Corporation и China Energy Conservation Investment Company през Май 2010 година.

New Era Health Industry Group., Co Ltd ( наричано по-нататък New Era ) е основана през 1995 година като дъщерно дружество на CNEGC. Като гръбнака на компанията New Era е високотехнологично предприятие със седалище в Beijing и е регистрирано в държавната администрация на търговията и промишлеността. С регистриран капитал от 100 милиона RMB, това е единственото предприятие в промишлеността под надзор на Държавните Активи и администрацията на Държавния Съвет.

Компанията получава Direct Selling Permit, издадено от Министерството на Търговията на 16 август 2006. Това е едно от първите предприятия, което получава разрешително за директни продажби в Китайската индустрия за директни продажби.

New Era винаги е настоявала за развиване на националните богатства и грижа за човешкото Здраве, следвайки китайската култура за превантивна грижа за Здравето и философията „ единство между храна и медицина”.

Благодарение на непрекъснатото проучване на есенцията от китайската медицина и максималното използване на природните ресурси заедно с напредналите технологии, New Era успешно създава  серия здравословни храни “Guozhen „.

След 10 години на развитие, New Era израсна в компания, която добива суровината си, прави своите проучвания, има производство, продава и обслужва 4 дъщерни дружества и 31 търговски клона.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn